Diğer

Zekat Nedir Ne Zaman ve Nasıl Verilmelidir

Zekat Nedir

Zekata mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir.

Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız, mükâfatını Allah’ın yanında bulacaksınız. Çünkü Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir.(Bakara/110)

Zekatın Şartı

Müslüman olmak, baliğ olmak, akıllı olmak, hür olmak ve borcu Olmayan kimsenin, asli ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisaba malik olmak.

Nisap

Zekatın vacib olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskal (80. 18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malı Paranın her 40 liradan bir lirası zekat olarak fakire verilecektir. Canlı hayvanların zekatı nev’ine göre değişir. Devede 5, sığırda 30, davarda 40’tır.

Öşür

öşür
Öşür

Arazi mahsullerinin zekâtı ise az veya çok olsun çıkan mahsulden onda birini fukaraya vermektir. Şayet
arazi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir. Bu zekata öşür denir.

Zekatı Kimler Almalıdır

Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Tevbe/60)

Zekat Ne Zaman Verilmelidir

Zekatı ödeme tarihini kendiniz belirleyebilirsiniz. Zekat hesabında esas olan kameri senedir ki, bu da 354 gündür. Not: Zekatınızı ödeme gününü daha iyi aklınızda tutabilmeniz adına bir tatil ya da bir doğum günü gibi özel günleri zekatınızı ödemek için vesile edebilirsiniz. Birçoğumuz özellikle Ramazan ayında zekatını öder.

Zekat Vermek ile Alakalı Ayetler

Allah, malı artırdığı sanılan faize bereket vermez ve onu eksilte eksilte sonunda mahveder. Buna karşılık malı eksilttiği sanılan zekât ve sadakaları bereketlendirir. Allah, nankörlükte ve günahta ısrarlı olanların hiçbirini sevmez.(Bakara/276)

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ile, sana indirilene ve senden önce indirilen kitaplara iman eden mü’minlere; özellikle namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlere pek büyük bir mükâfat vereceğiz.(Nisa/162)

Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun Peygamberi, bir de Allah’a tam boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekâtı veren mü’min­lerdir.(Maide/55)

Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve sadece Allah’tan korkan kimseler gerçek mânada îmâr edebilir. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar işte bunlardır.(Tevbe/18)

Ailesi başta olmak üzere halkına namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrederdi. O, Rabbinin rızâsına ermiş seçkin bir kuldu.(Meryem/55)

Öyleyse, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Peygamber’e itaat edin ki Allah’ın rahmetine erişesiniz.(Nur/56)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu