Hadis-i Şerifler

Yalan Söyleme ile İlgili Hadisler

Yalan Söyleme ile İlgili Hadisler Yüce dinimiz İslam’da yalan söylemek yasaklanmıştır. Müslüman sözüne güvenilir bir kişi olmalıdır. Artık çağımızda hemen her yaştan insan çekinmeden çok kolay bir şekilde yalan söyleyebilmektedir.

Yalan Söyleme ile İlgili Hadisler

yalan söyleme ile i̇lgili hadisler
Yalan Söyleme ile İlgili Hadisler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) nakledilen bazı hadislere göz atalım.

 • “Allah bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin…”(Tirmizi, İlim, 7)
 • “Her işittiğini aktarmak kişiye yalan olarak yeter.”(Müslim, Mukaddime, 5.)
 • “Her kim kasten benim üzerimden bir yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın.”(Buhari, İlim, 38)
 • “Alışverişte bulunanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece kararlarını değiştirme hakkına sahiptirler. Eğer doğruyu söyler ve (malın ayıbını) açıkça dile getirirlerse, alışverişlerinde kendilerine bereket ihsan edilir. Ama yalan söyler ve kusurları gizlerlerse alım satımlarının bereketi yok olur gider.”(Müslim, Büyû’, 47)
 • Hz. Aişe anlatıyor: “Ya Resulallah! Kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı.” dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna yüz yalan katar!”(Müslim, Selâm, 122)
 • Abdullah b. Mes’ud’dan nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse bunun Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamd etsin. Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.”(Tirmizî, Tefsîru”l-Kur”ân, 2)
 • Amr b. Şuayb”ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur:
 • “Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah’ın Kitabı’nın bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor (çelişki arıyor)lardı. Oysa Allah’ın Kitabı, bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kuran’ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun (mahiyetini) bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun; bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.”

Dinimizde Sadece Üç Yerde Yalan Söylemeye İzin Verilmiştir

 • Zulüm ve haksızlığa uğramış bir adamın can, mal veya namusunun zarar görmekten kurtarılması için
 • Dargın olan karı-kocayı veya iki kişiyi barıştırmak için. Çünkü Rasulullah, İnsanlar arasını düzelten, bunun için hayırlı söz söyleyen ve hayırlı söz ulaştıran kimse yalancı değildir”(Müslim, Birr ve Sıla, 27)
 • Harpte düşmanı yenmek için

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu