Nafile Namazlar

Teheccüd Namazının Önemi Nedir

Teheccüd Namazının Önemi Nedir gece yarısından sonra uyuyup kaldıktan sonra kılınan namazdır. iki ile on rekat arasında kılınabilir. Cenab-ı Hak, Rasulüne bu namazı kılmasını emretmiştir.

Teheccüd Namazının Önemi Nedir

teheccud namazinin onemi nedir
Teheccüd Namazının Önemi Nedir
  • isra suresi 79. ayette ;
isra suresi 79. ayette teheccüd kılmasını peygamber efendimize allah emrediyor
isra suresi 79. ayet

Bir kısım Ashab-ı kiramın da Hz. Peygamber SAV gibi gece kalkıp nafile namaz yani teheccüd namazını kılmış olduklarını Kuran-ı Kerimde haber vermektedir

  • Müzemmil suresi 20. ayette ;
sahabelerinde gece kalkıp teheccüd namazı kıldıgını kuranda müzemmil suresinde allah haber veriyor
müzemmil suresi 20. ayet

Teheccüd, uykudan kaçınmak, teheccüd namazı, geceyi tamamen uyku ile geçirmemek demektir. Yüce Allah teheccüd namazı kılanlara, hatıra gelmeyen niyetler hazırladığını söylemektedir.

  • Teheccüd namazının önemi hakkında Tirmizi rivayetinde ki hadisi şerifte
teheccud namazı ile ilgili hadisi serif
tirmizi’den rivayet edilen hadis-i şerif
  • Peygamber Efendimizin teheccüde kalktığı zaman okuduğu dua
peygamber efendimizin teheccüde kalktığı zaman okuduğu dua
peygamberimizin teheccüde kalktığı zaman okuduğu dua

Türkçe Okunuşu: “Allahumme lekel hamdü ente kayyimus semavati velerdi ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvati velerdi ve men fîhinne velekel hamdü ente melikussemavati velerdi men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va’duke hakkun ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve velcennetü hakkun vennaru hakkun vennebiyyûne hakkun ve Muhammed’din sallâllâhu aleyhi ve sellem hakkun vessaatu hakkun. Allahumme leke eslemtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasemtü ve ileyke hakemtü feğfirlî mâ kaddemtü ve ma ehhertü ve ma esrartü ve ma ealentü ente l’mukaddimü ve entel muahhiru lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve la kuvvete illa billahi”

Anlamı: “Allâh’ım Sana hamd olsun. Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd Sana mahsûstur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsustur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin hâkimi ve hükümdârısın. Ve Sana yine hamd olsun ki, Sen Hak’sın.

Sen’in va’din de hak, Sana kavuşmak da hak, sözün de hak, Cennet de hak, Cehennem de hak, nebîlerde hak, Muhammed r’de hak, kıyâmet de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân ettim, Sana tevekkül ettim ve Sana yöneldim. İnanmayanlara karşı, Sana dayanarak mücâdele ettim ve neticede ancak Seni hakem olarak kabûl ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yaptıklarımı da mağfiret et. Öne alan da Sen’sin, geriye bırakan da Sen’sin. Sen’den başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allâh’a dayanmakladır.” (Buhârî, Teheccüd, 1)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu