Hayatı

Peygamber Efendimizin Yatsı Vaktinden Sonra Yaptıkları

Peygamber Efendimizin Yatsı Vaktinden Sonra Yaptıkları Yatsı vaktinde karanlık her tarafi kaplar, gündüz görünen şeyler adeta yokluğa gömülür. İmtihan için verilen dünya hayatının bütünüyle sona erdiğinin bir göstergesi gibidir.

Peygamber Efendimizin Yatsı Vaktinden Sonra Yaptıkları

yatsı vakti yaptıkları
Yatsı Vakti Yaptıkları

Adeta mutlak tasarruf sahibi olan Allah’ın yüceliği, ülfet perdesine sık sık gömülen insan oğluna bir daha gösterilmektedir. Çünkü Allah (celle celâluhu) gece ile gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi
kolaylıkla çevirir, yazar, bozar, değiştirir. İşte aciz, zaif, muhtaç ve geleceği karanlık gören insan, bu vakitte yatsı namazını kılarak her şeye gücü yeten ve gerçek bir dost olan Allah’a yönelir, dayanır ve sığınır.

Onu unutan ve karanlığa gömülen dünyayı, o da unutup, dertlerini dergah-ı rahmete döker. Ayrıca ne olur ne olmaz diye düşünür ve ölüme benzeyen uykuya dalmadan önce son İbadetini yapıp günlük hesap defterini güzelliklerle kapatmak İster.

Peygamber Efendimizin Yatsı Namazından Sonra Yaptıkları

Hz. Peygamber (sallaııahu aleyhi ve sellem) de ashabına yatsı namazını kıldırır ve mühim bir durum olmazsa,17 kimseyle konuşmadan dinlenmeye çekilirdi. Uyumaya geçmeden önce dua ederdi. Bilindiği gibi, O’nun hayatında dua pek büyük bir yere sahipti. Günün her saatine dağılan duaları hakkında özel kitaplar yazılmıştır. Zira dua, Kur’ân’ın ifadesiyle insanlığın değer ölçüsüdür.

Hz. Âişe validemiz, O’nun yatmadan önce yaptığı duayı şu şekilde anlatmaktadır: “Allah Resûlü her gece yatağına girdiğinde İki elini birleştirir, onlara üfler, İhlâs, Felak ve Nas sürelerini okur, sonra da başından başlayarak, vücudunda ulaşabildiği her yere elini sürer ve bunu üç defa tekrar ederdi”18 Elbette, bu konuda başka tavsiye ve uygulamaları da bulunmaktadır.

Hz. Alinin Hz. Fatmaya Tavsiyesi

Meselâ Hz. Ali (radıyallahu anh) şunu rivayet etmektedir: Allah Resûlü bana ve Fatıma’ya şu tavsiyede bulundu: “Yatağınıza girdiğinizde 33 defa ‘Allahu Ekber’, 33 defa ‘sübhanellah’, 33 defa ‘elhamdülillah’ deyin.” Hz. Ali o günden sonra bunu hiç terk etmediğini söyleyince, bir zat: “Sıffin günü de mi?” diye sormuş ve O “Evet o gün bile.. o” cevabını verdi “19

Kaynaklar:

  • 16 ibn Kesîr, Tefsir, V, 64, 65.
  • 17 Bu durumu istisna teşkil eden mühim olaylardan biri şu şekilde aktarılmaktadır Evs b. Huzeyfe’nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber, Medine’ye gelen bir heyete her gece yatsıdan sonra sohbet ederdi. Fakat bir gece gecikti. Nedeni sorulunca, “Bu gün Kur’ân’dan okuma itiyadında olduğum hizbimi okumamıştım. Onu bitimeden gelmek istemedim.” buyurmuştur. Ebû Dâvûd, Ramazan, 9; İbn Mace, ikame, 178; ibn Kesir, el-Bidaye, V, 32.
  • 18 Buhârî, Fedailu’l-Kur’ân, 14, Tirmizî, Dua, 21.
  • 19 Müslim, Zikir, 80.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu