Hayatı

Peygamber Efendimizin İkindi Vaktinden Sonra Yaptıkları

Peygamber Efendimizin İkindi Vaktinden Sonra Yaptıkları

İkindi vakti; yıl içinde güz mevsimine, insan ömründe ihtiyarlık vaktine, Peygamberlik silsilesinde son Peygamber’in Hz.Muhammed (S.A.V.) saadet asrına benzer.

Peygamber Efendimizin İkindi Vaktinden Sonra Yaptıkları

i̇kindi vakti yaptıkları
Peygamber Efendimizin İkindi Vaktinden Sonra Yaptıkları

Günlük işlerin sona ermeye başladığı, gün içinde mazhar olduğumuz sağlık, selamet ve hayırlı hizmet gibi ilahi nimetlerin meyvesinin alındığı zamandır. Güneşin batmaya yüz tutması ile de insan, dünyada bir misafir olduğunu, her şeyin geçici olduğunu anlar.

İşte bu zaman diliminde, ebediyet isteyen, ebed için yaratılan ve ayrılıktan acı duyan insan ruhu, ikindi namazım kılarak Allah’a münacat eder, zevalsiz ve nihayetsiz rahmetine iltica eder, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd eder.

İkindi Vakti Melekler Nöbet Tutardı

Efendimiz (S.A.V.) de bu namaza, Kur’ân’ın işareti (Bakara, 2/238) ile adeta ayrı bir değer verir ve ashabını Hz. Bilal’in yanık sesiyle camiye davet ederdi. İkindi vakti mü’mini koruma kollama ile görevli gece ve gündüz meleklerinin nöbet devir anlarından biri olduğu bilindiği için de, namaz sonrası teşbih daha uzun tutulurdu.

Nitekim bir hadis-i şerifte konu şu şekilde anlatılmaktadır: “Gece bir grup, gündüz de bir grup melek yanınızda olurlar. Bunlar sabah ve ikindi namazları vaktinde bir araya gelir ve nöbet değişimi yaparlar. Rableri namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bildiği halde, yine o meleklere: ‘Kullarımı ne halde bıraktınız?’ diye sorar. Onlar da: ‘Biz onları namaz kılar halde bıraktık ve yanlarına da namazı kılarken varmıştık.’, derler.”113

Peygamber Efendimiz Eşlerine Yardımcı Olurdu

Hz. Peygamber (S.A.V) çok mütevazı bir hayat yaşıyordu. Evde pek hizmetçi bulundurulmadığından, ev halkından biri olarak, yapılacak işlerin hemen tamamına iştirak ediyor ve hanımlarına yardımcı oluyordu. Mesela; ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamar, koyun sağar, hayvanlara yem verir, ortalığı süpürürdü.14

Efendimiz’in pek terk etmediği bir adeti vardı: Her ikindi namazından sonra hanımlarını dolaşır, onların hal ve hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını tespit ederdi. Akşam hangi hanımında ise, diğer bütün hanımları o hanımının odasında toplanır, sohbet ederlerdi. Sonra da herkes kendi odasına çekilirdi. Bu mutad ziyaretlerinde, Evzac-ı Tahirat’ın her biri yanlarında bulunanlardan Efendimiz’e ikram ederdi. 15

Kaynaklar ;

  • 12 Buhari, İlim, 12.
  • 13 Buhari, Mevakitü’s-Salat, 555.
  • 14 Buhari, İstizan, 15; Müslim, Selam, 15; Müsned, VI, 256; Kadı İyaz, Şifa, I, 131.
  • 15 Müslim, Rada, 46; Aynı, Umdetü’l-Kari, 20/244.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu