Hz Muhammed SAV

Peygamber Efendimizin Hem Nebi Hem Resul Oluşu

Peygamber Efendimizin Hem Nebi Hem Resul Oluşu Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hem Nebi, hem de Resul idi. Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır.

Nebi

Kendisine, Melek tarafından vahy veya kalbine ilham olunan, ya da, Salih rüya ile uyarılan zat demektir.

Resul

RESUL olması haysiyetile, Nübüvvet Vahyinin fevkında özel bir Vahy ile üstün kılınmış olan ve kendisine Cebrail Aleyhisselam’ın, Allah tarafından özel olarak indirdiği Kitab ile Vahy etmiş olduğu.2, Yüce Allah’ın hükümlerini, halka, tebliğ etmek üzere gönderdiği Kâmil İnsan, demektir.3(Bunun için “Her Resul, Nebi’dir; fakat, her Nebi, Resul değildir.” denilmiştir(Kadı Iyaz-Şifâ c.l, s.2061 Fahrurrâzi-Tefsir c.23, s.49, Kurtubî-Tefsir c.121 s.80, Seyyid-Tarifât s.75).

Peygamber EfendimizinHem Nebi Hem Resul Oluşu

hem nebi hem resul oluşu
Nebi ve Resul Oluşu
  • Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.(Ahzab/40)
  • (Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve öldürür. O halde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”(Araf/158)
  • (2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an‘a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.(Yasin/2-4)
  • Ey şanlı Resul sana rabbından her indirileni tebliğ et, etmezsen onun risaletini eda etmiş olmazsın, Allah seni insanlardan koruyacak, emin ol Allah kafirleri muradlarına erdirmiyecek.(Maide/67)
  • Cebrail Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam’a ilk defa gelip Alak suresinin başından beş ayet Vahy ettikten sonra, gündüzün, yerle gök arasını dolduran bir insan sûretinde görünerek: “Yâ Muhammed! Sen, Allâh’ın Resûlusun! Ben, Cebrail’im!” diye hitab etmistir. ( ibn. İshak, İbn. Hişam-Sîre c.l, s.252-253, Taberî-Tarih c.2, s.207, Beyhakî-Delâilünnübüvve c.l, s.402 Ebülferec ibn. Cevzi-Elvefa c.l, s.166, ibn. Seyyid-Uyunüleser c.l, s.86, Zehebî-Tarihulislam c.2, s. 72, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.3, s.12)
  • Eshab-ı kiramdan Cabir b. Abdullâh: “Peygamber Aleyhisselâm, özel olarak Kendi Kavmına, genel olarak ta, bütün insanlara gönderildi.” demiştir.(Ebülferec İbn. Cevzi-Elvefa c.l, s.185)
  • Peygamberimiz Aleyhisselâm da, Peygamberliğini, Abdulmuttalip Oğullarına acıklarken: “Ey Abdulmuftalip Oğulları! Ben, özel olarak size, genel olarak ta, bütün insanlara gönderildim!” buyurmuştur.(Ahmed b.Hanbel-Müsned c.l, s. 159, Taberi-Tarih c.2, s.218, Muhibbütaberî-Rıyadunnadra c.2, s.221 , Ebülfida Tefsir c.3, s.350, Haysemî Mecmauzzevaid c.8, 5.302)

Nübüvvet, Nebi ve Resul Nedir Adlı Yazımıza da Okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu