Hayatı

Peygamber Efendimizin Hayatı

Peygamber Efendimizin Hayatı Allah’ın habibi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlukatın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şereflisidir. Allah Teala’nın methettiği, bütün insanlara ve cinlere Peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün Peygamber’dir.

Peygamber Efendimizin Hayatı

peygamberimizin hayatı
Peygamber Efendimizin Hayatı

Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olup, her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübarek ismi, tekrar tekrar medhedilmiş, pek çok övülmüş manasına gelen Muhammed(A.S)dır. Ahmed, Mahmud, Mustafa, gibi başka mübarek isimleri de vardır. Babasının ismi Abdullah olup, hicretten 53 sene önce Rebiu’l-evvel ayının 12’sinde pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Tarihçiler, bu günün, miladi sene ile 571 senesinin nisan ayının 20’sine rastladığını bildirmektedir.

Doğmadan birkaç ay önce babası Abdullah, altı yaşında iken de annesi Amine vefat etti. Bu sebepten Peygamber Efendimize “Dürr-i Yetim ( Kainatın sedefinde bulunan tek, büyük ve en kıymetli inci )” lakabı verilmiştir.

8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in, onun ölümü üzerine ise amcası Ebu Talibin yanında kaldı. 25 yaşında “Hadicetü’l-Kübra” validemiz ile evlendi. Bu hanımından doğan ilk oğlunun adı Kasım idi. Araplarda ilk oğul babası olarak, künye ile anılmak adettir. Bundan dolayı Peygamber Efendimize “Ebü’l Kasım” kasımın babası denildi.

40 yaşında iken, bütün insanlara ve cinlere Peygamber olduğu Allah tarafından bildirildi. 3 sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşında iken “Mirac” vuku buldu. Miladın 622 yılında 53 yaşında olduğu halde, Mekke’den Medine’ye hicret etti. 27 kere muharebe yaptı. 11 (m. 632) senesinde Rebiu’l-evvel ayının 12’sinde pazartesi günü öğleden evvel, 63 yaşında iken Medine-i Münevvere’de vefat etti.

Allahu Teala bütün peygamberlerine ismi ile hitap ettiği halde O’na “Habibim” diye iltifat etmiştir.

Cenab-ı hak, bir ayeti kerimede ;

(Ey Muhammed!) Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.(Enbiya/107)

Bir hadisi şerifte ;

“Sen olmasaydın, ey Habibim, felekleri (kainatı) yaratmazdım”(Kutsi, Hadisi)

Her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Peygamber Efendimiz ise, dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar, her zamanda, her memlekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en faziletlisi, en üstünüdür. Hiç bir kimse hiç bir bakımdan O’nun üstünde değildir. Yüce Allah O’nu öyle yaratmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu