Peygamberler

Nübüvvet, Nebi ve Resul Nedir

Nübüvvet, Nebi ve Resul Nedir Anlamları Nelerdir? Her Resul, Nebi’dir; fakat, her Nebi, Resul değildir.

Nübüvvet Nedir

Akıl sahibi kulların, üzerlerindeki dünya ve Ahiret işleri hakkında, Allah ile kulları arasında yapılan Elçilik demektir.1

Nebi Nedir

Kendisine, Melek tarafından vahy veya kalbine ilham olunan, ya da, Salih rüya ile uyarılan zat demektir.

Resul Nedir

RESUL olması haysiyetile, Nübüvvet Vahyinin fevkında özel bir Vahy ile üstün kılınmış olan ve kendisine Cebrail Aleyhisselam’ın, Allah tarafından özel olarak indirdiği Kitab ile Vahy etmiş olduğu.2, Yüce Allah’ın hükümlerini, halka, tebliğ etmek üzere gönderdiği Kâmil İnsan, demektir.3(Bunun için “Her Resul, Nebi’dir; fakat, her Nebi, Resul değildir.” denilmiştir(4).

Nebilik ve Resulluğun Allah Vergisi Oluşu

nebilik ve resulluğun allah vergisi oluşu
Nebi

Nebilık ve Resulluk, Allah vergisi olup bunu, Yüce Allah’ın, kullarından, dilediğine ve layık olanına verdiği de, Kur’an-ı Kerimde şöyle açıklanır:

“Bir Vahy ile veya bir perde arkasından, yahud bir Elçi (Melek) gönderip te Kendi izniyle dileyeceğini, Vahy etmesi olmaksızın, Allah’ın, hiç bir beşere kelam söylemesi vakı olmamıştır.

Şüphesiz ki, O, çok Yücedir, Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

işte, biz, Sana da, böylece, emrimizden bir Ruh (Kur’an)ı Vahy ettik.

Halbuki (bundan önce), Sen, Kitab, nedir? İman, nedir? bilmezdin.

Fakat, Biz, onu, bir Nur yaptık.

Bununla, kullarımızdan, kimi dilersek, Ona, Hidayet veririz.

Şüphesiz ki, Sen, muhakkak, doğru bir yolun Rehberliğini yapıyorsundur.5

“O (Allah), Ümmiler (Araplar) içinde, kendilerinden (onlara) bir Resul gönderen o ki, (O Resul), onlara (Allahın) ayetlerini okur. Onları, temizler, onlara, Kitabı, Hikmeti öğretir.

Halbuki, onlar, daha önce, apaçık bir sapıklık içinde idiler.”

“Bu (Peygamberlik), Allahın, kimi dilerse, ona vereceği bir fadl’dır.

Allah, büyük fadl (kerem) Sahibidir.6

“Allah, Risaletini (Elçiliğini) nereye vereceğini, çok iyi bilendir.7

Kaynaklar :

  • 1) Râgıb-Müfredatül Kur’an s.482
  • 2) Seyyid-Târifât s.162
  • 3) Seyyid-Târifât s. 75
  • 4) Kadı Iyaz-Şifâ c.l, s.2061 Fahrurrâzi-Tefsir c.23, s.49, Kurtubî-Tefsir c.121 s.80, Seyyid-Tarifât s.75
  • 5) Şura Suresi. 51-52
  • 6) Cuma Suresi: 2, 4
  • 7) Enam Suresi. 124

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu