DualarHadis-i Şerifler

Nazardan Korunmak İçin Ayetler ve Hadis-i Şerifler

Nazardan Korunmak İçin Ayetler insanlar, sıra dışı veya dikkat çekici hoşa giden bir şey gördüklerinde gözlerinin değmemesi için “Maşallah” demelidir. Nitekim Peygamber Efendimizde (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hoşuna giden bir şey gördüklerinde şöyle derdi;

“Maşaallah la havle velâ kuvvete illa billah.”

Nazar ile Alakalı Hadis-i Şerifler

  • Hz. Peygamber bu çocukların iyice zayıflamış olduklarını görünce Esma’ya, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Esma, “Hayır, bir ihtiyaçları yok; ancak onlara çabuk nazar değiyor.” dedi. Rahmet Elçisi de, “Öyleyse onlara rukye yap (oku)!” deyince, Esma, bunu yapması için Hz. Peygamber”e (sav) ricada bulundu. Fakat Allah Resûlü, Esma’dan, çocuklarına kendisinin okumasını istedi.(Müslim, Selâm, 60.)
  • İbn Abbâs”tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Nazar (Göz değmesi) gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı nazar onun önüne geçerdi…”(M5702 Müslim, Selâm, 42)
  • Resûlullah (sav) torunları Hasan ve Hüseyin için “Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım.” Sonra da, “Atanız İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı.” diye dua ederdi.(Buhârî, Enbiyâ, 10)
  • Hz. Âişe”nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “(Nazar”dan) Allah”a sığının. Çünkü göz değmesi (nazar) gerçektir.”(İbn Mâce, Tıb, 32)
  • Ebû Saîd el-Hudrî”nin naklettiğine göre cinlerin şerrinden ve göz değmesinden Allah”a sığınıp değişik dualar okuyan Hz. Peygamber (sav), Felâk ve Nâs sûreleri indirildikten sonra diğer okuduklarını bırakmış ve sadece bu sûreleri okumaya başlamıştır.(Tirmizî, Tıb, 16)
  • Bir gün kıymetli eşi müminlerin annesi Ümmü Seleme”nin evinde, benzi sararmış bir kız çocuğu gördüğünde, “Bu çocuğa nazar değmiş, ona hemen rukye (okuyarak tedavi) edin.” buyurdu.(Buhârî, Tıb, 35)

Nazarlık Takmak Cahiliye Döneminden Kalmadır

nazarlık takmak cahiliye döneminden kalmadır
Nazarlık Takmak

Nazarlık takma adeti, cahiliye Araplarının kendileri için son derece değerli olan at ve develerine göz değmesin diye aldıkları bir önlemdi. Allah Resûlü (sav) ise ilahi yardım dışında başka aracılardan medet uman ve herhangi bir fayda sağlamayan bu uygulamayı yasaklamıştır.(Buhârî, Cihâd, 139)

Özellikle nazardan sakınmak amacıyla vücuda dövme yaptırmak da aynı şekilde yasaklanmıştır. Dövme yaptırmakla nazar arasındaki bu münasebetten dolayıdır ki(İbn Hacer, Fethu’l-bârî, X, 203.)

Bir hadiste nazarın hak olduğu, dövme yaptırmanın da yasaklandığı hususu bir arada zikredilmiştir.(Buhârî, Tıb, 36.)

Hz. Peygamber”in, nazardan korunmak için Allah dışında başka şeylere sığınmamaları yönünde ümmetine yaptığı uyarılar, tevhid inancının zedelenmemesi hedefine matuf olmalıdır. Zira dinde meşru olmayan bu tür korunma yöntemleri, sadece Allah”a ait olan sıfatların eşyaya devredilmesi anlamını taşımaktadır.

Nazar için Okunan Ayetler

Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun. Ve ma huve illa zikrun lil alemin.(Kalem/51-52)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu