Namaz

Namaz Allah’ın Nimetlerine Şükretmektir

Namaz Allah’ın Nimetlerine Şükretmektir Akıl sahipleri, nimet verene şükredilmesi gerektiği hususunda ihtilaf etmezler. Allah şükrü, daha fazla vermek için bir sebep kılmıştır.

Namaz Allah’ın Nimetlerine Şükretmektir

Şükür, mevcut olan nimeti bağlar, elde olmayanı da elde etmeyi sağlar. Düzgün nefisler, Fazl sahibinin fazlını itiraf ve ona şükretme mizacına sahiptir. Bu şükür arttıkça nimetler de artar ve çeşitlenir.

Bizleri yoktan var edip açık ve gizli nimetlerine boyayan Allah’tan daha büyük nimet verici yoktur. “Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından kardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.(Nahl/78)

Bizi akıl ve düzgün fıtrat ile keremlendirmiş, İslam ile aziz kılmış, imana hidayet etmiş ve bizleri bağış ve ihsanları ile doldurmuştur. “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız”(Nahl/18)

Allah’ın üzerimizdeki sayılamaz nimetleri, bize kesintisiz bağışlar tahsis etmesi, üzerimize bağışlarını saçması, dinmeyen yağmurlar gibi bol nimetlerini yağdırması söz konusu olunca, şüphesiz Allah Teala’nın üzerimizdeki hakkı, ona meleklerin yaptığı gibi kesintisiz ibadete bulunmamızı gerektirir.

“Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah’ı) teşbih ederler. “(Enbiya/20)

Namaz Kılarak Şükretmek

namaz kılarak şükretmek
Namaz Kılarak Şükretmek

Lakin yeryüzünde halifelik vazifeleri bizleri sürekli rüku ve secdede bulunmaktan, kesintisiz tesbih ve usanmaksızın zikirden alıkoymaktadır. Namaz ise bu kainatta bize has, bizi hedef alan durumumuza uygun olarak, Allah’ın üzerimizdeki nimetlerine şükrünü bir parça olsun gerçekleştirebilmemiz için emredilmiştir.

Allah Teala buyuruyor ki; “O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.”(Ankebut/17)

“Allah’ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O’na ibadet edecekseniz.”(Nahl/114)

“Ey Davud ailesi! Şükredin.”(Sebe/13)

Namaz amellerin en faziletlisi olup, Allah’ın nimetlerine şükrü en güzel ifade edenidir. Allah Hz.Muhammed (s.a.v) “Sana kevseri verdik” buyurarak müjdeleyince ki o büyük bir iyilik olan cennetteki Kevser nehridir. Allah ona bu nimet için nasıl şükredeceğini şöyle bildirmiştir; “Öyleyse Rabbin için namaz kıl”(Kevser)

Allah Teala ona Mekke’nin fethi gibi büyük bir fetih ile nimetlendirince, bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmek için Ummü Hani Binti Ebi Talib’in evine girerek gusletti ve Allah Teala’ya şükür olarak sekiz rekât fetih namazı kıldı. (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.)

El-Mugira bin Şube R.a ; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona; “Allah seni geçmiş ve gelecek günahlardan korumuştur” denilince buyurdu ki; “Şükreden bir kul olmayayım mı?”

Ata dedi ki; “Ubeyd Bin Umeyr ile birlikte Aişe radıyallahu anha’nın yanına girdim. Ubeyd Bin Umeyr dedi ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’de gördüğün ve en çok hoşuna giden bir şeyi bize haber ver” bunun üzerine ağladı ve dedi ki; “Bana ayırdığı gecelerden birinde kalktı ve; “Rabbime ibadet etmem için bana müsaade eder misin?” dedi.

Ben de; “Vallahi ben senin yakınlığını ve seni mutlu eden şeyi severim” dedim. Kalktı ve abdest aldı. Sonra namaz kıldı. Odası ıslanana kadar ağlamaya devam etti. Sonra tekrar ağlamaya başladı ve yer ıslanana kadar ağladı. Ardından Bilal R.a namaz için ezan okumaya geldi. Onun ağladığını görünce dedi ki;

“Ey Allah’ın Rasulü! Allah seni geçmiş ve gelecek günahlardan koruduğu halde ağlıyor musun?” O da buyurdu ki; ‘Şükreden bir kul olmayayım mı? Bana bu gece bir ayet indi ki onu okuyup da onun hakkında düşünmeyene yazıklar olsun;

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.”(Bakara/164)

Nimetler için Sadaka Verilmesi

nimetler için sadaka verilmesi
Nimetler için Sadaka Verilmesi

Ebu Zeit r.a dan ; Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki ;

“Her birinizin her organı için bir sadaka vermesi gerekir. Her tesbih (SubhanAllah demek) bir sadakadır, her tahmid (elhamdülillah demek) bir sadakadır, her tehlil (la ilahe illallah demek) bir sadakadır, her tekbir (Allahu ekber demek) bir sadakadır iyiliği emretmek bir sadakadır, kötülükten alıkoymak bir sadakadır iki rekat kuşluk namazı kılmak bunu karşılar”

Ebu Bureyde R.a’den; Rasulullah (s.a.v.) şöyle derken işittim; “İnsanda üç yüz altmış eklem vardır. Her eklem için bir sadaka gerekir.” Dediler ki; Buna kimin gücü yeter ey Allah’ın Resulü?” buyurdu ki; “Mescitte balgamı gömmek ve yoldan bir şeyi kaldırmak, buna da gücü yetmezse iki rekat kuşluk namazı kılmak bunu karşılar.”

Ey dünya meşguliyeti yüzünden namazı zayi edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerine, sağlık, afiyet, rızk ve mala aldanmayın! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerinin kıymetini bilin ve Oha hakkıyla şükredin. “Andolsun, biz Lokman’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.”(Lokman/12)

Allah’ın nimetlerini ona itaat ve onun razı olduğu işlerde değerlendirin; “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.”(Bakara/152)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu