Diğer

Müşrik Kimdir Kimlere Müşrik Denir

Müşrik Kimdir Kimlere Müşrik Denir. Allah’a eş koşan, herhangi bir varlığı Allah gibi sevip yücelten kimseye müş­rik denir.

Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar.(Yusuf/106)

Müşrik Kimdir

müşrik kimdir
Müşrik Kimdir

Muaz bin Cebel (r.a.) anlatıyor: Bir gün Resulullah (s.a.v.) bana buyurdu ki;

Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir, bilir misin? Ben de: Allah ve Resulü en iyisini bilir, dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: Allah’ın kulları üzerindeki hakkı kullarının sadece ona kulluk yapmaları ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır.

Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.): Peki, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir, bilir misin? diye sordu. Ben de; Allah ve Resulü en iyisini bilir, dedim. Bunun üzerine Allah’ın Resulü şöyle buyurdu: Şirk koşmadan Allah’a kulluk edenlere azap etmemesidir.114

Sevgili Peygamberimizin tebliğine en çok karşı çıkan ve ona en çok düşman­lık besleyenler, putperestler yani müşriklerdi. Müşrikler, Allah’ın varlığını inkar etmiyordu. Allah’ın yaratıcı ve rızık veren olduğunu, evrendeki olayları yönetti­ğini kabul ediyorlardı. Ancak onların Allah inancı sorunlu idi, çünkü inançla­rına şirk bulaşmıştı. Müşriklerin bu durum Kuran-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “Şayet onlara “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı (kendi koyduğu yasalara) tabi kılan kimdir?” diye soracak olursan, hiç tereddütsüz “Allah’tır!” derler. O halde zihinleri nasıl da tersyüz oluyor!”115

Mekkeli müşrikler Allah’a inandıkları halde acaba, Hz. Peygamber’e neden karşı çıkıyorlardı? Çünkü Kur’an-ı Kerim, Allah’ın sadece yaratıcı olduğundan bahsetmiyor aynı zamanda insanların hayatlarını düzenleyen kurallar da koyu­ yordu. Örneğin; putlara tapmayı, yetim malı yemeyi, kabileciliği, güçlünün za­yıfı ezmesini ve kız çocuklarını aşağılamayı yasaklıyordu. Müşrikler ise Allah’ın koyduğu kurallara göre değil atalarından devraldıkları adetlere göre yaşamak istiyorlardı. Oysa İslam’a göre, bir insanın herhangi bir beşeri ideolojiyi Allah’ın dinine tercih etmesi ve hayatını ona göre düzenlemesi şirk olur. Böyle bir inanca sahip kimseler Kur’an-ı Kerim’de müşrik olarak isimlendirilir.

Kur’an-ı Kerim’de Müşrik Şöyle Açıklanır

Allah’a eş koşan, herhangi bir varlığı Allah gibi sevip yücelten kimseye müş­rik denir. Müşriklerin bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanır: “Öyle in­ sanlar vardır ki, Allah’tan başkasını Allah’a denk tutar, tıpkı Allah’ı severcesine onları severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir…”116 “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” derler…”117

Bu ayetlerden anlaşıldığına göre bir Müslüman her­ hangi bir varlığa Allah’tan daha fazla değer veremez. Sevgi ve saygı hususunda hiç bir şeyi Allah’a denk tutamaz. Hiç kimseyi Allah katında imtiyazlı kabul ede­mez. Allah’a yakınlaşma adına Allah’tan başka insanları yüceltip ilahlaştıramaz. Arzu ve isteklerini, atalarını ve din büyüklerini Allahı sever gibi sevip sayan ve onlara mutlak itaat eden kimse şirke düşer.

İnsanlar; dini ve siyasi yönden tabi oldukları liderleri sevme hususunda çoğu zaman aşırılığa düşmüş ve kimi zaman da bu aşırı sevgi ve yüceltme onları şir­ke düşürmüştür. Oysa sadece Allah’a gösterilmesi gereken tazim ve hürmeti din adına insanlara göstermek büyük bir tehlikedir. Hristiyanların düştüğü dalalet bu hususta ibretlik bir örnektir.

Hıristiyan ve Yahudilerin Sapıtması Hakkında

Onların nasıl saptıkları Kuran-ı Kerim’de şöyle açıklanır: “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.”118 “Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!”119

Bu ayetler bize gösteriyor ki bir Mümin için hayatta en çok sevilecek ve tazim gösterilecek varlık önce Allah, sonra Resulullah tır. Dünyada hiçbir insan, hiçbir dini-siyasi lider hatadan uzak ve masum değildir. Bu nedenle onları yüceltmek, tapınma derecesine varan sevgi ve saygı merasimlerinde bulunmak tevhid inancına yakışmayan tavırlardır:

Hz. Lokmanın Oğluna Verdiği Öğüt

Şirk en büyük günah ve zulümdür. Çünkü müşrik, yaratılan bir varlığı ya­ratıcı seviyesinde görür. Ya da sadece Allaha ait olan bir özelliği yaratılmış bir varlığa nispet eder. Her iki şekliyle de şirk Allah’a karşı yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bununla birlikte şirk, insanın yaratıcıyla yaratılanı aynı seviyede gör­mesine, Allah’tan başkasına kulluk ederek özgürlüğünü kaybetmesine neden olur. Bu nedenle şirk, çirkin bir davranış, büyük bir haksızlık ve zulümdür. Bu zulüm, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman’ın dilinden şöyle ifade edilir: “Hani Lok­man, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Evladım! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür”120

Şirk, insanı dinden çıkaran en büyük günahtır. Bu nedenle Allah Teala, şirk koşup tövbe etmeden ölenleri affetmeyeceğini Kur’an’da şöyle açıklar: Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.116

“Kim Allah’a ortak koşarsa, artık Allah ona cenneti kesinlikle haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”122

Gizli Şirk ile Akalı Bazı Hadisi Şerifler

gizli şirk ile akalı bazı hadisi şerifler
Gizli Şirk

Sevgili Peygamberimizin hadislerinde geçen gizli şirk de sakınmamız gereken durumlardan biridir, Gizli şirk, ibadetlerde ve davranışlarımızda iyi niyet ve ihlastan uzaklaşmak ya da gösteriş yapmaktır. Halbuki bir Müslüman bütün davranışlarında Allah rızasını gözetir.

Gizli şirk, her Müslüman için çok sinsi bir tehlikedir. Bu nedenle Hz. Peygamber: “Muhakkak ki sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır.”123 buyurmuştur. Müslüman, bu hususta çok uyanık olmalı, davranış ve ibadetlerin­ de niyetini sağlam tutmalıdır. Gerek ibadetlerinde gerek diğer davranışlarında Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla hareket etmeli ve riyadan uzak durmalıdır.

Ayrıca Peygamberimiz bazı hadislerinde; “Cin çıkarma seansları düzenlemek, karı- koca arasında muhabbeti bozmak ya da arttırmak için muska yaptırmak”124 “Bazı şeylerde uğursuzluk olduğuna inanmak”125 gibi davranışların da kişiyi şirke düşürebileceğini belirterek bizleri uyarmıştır. Bu nedenle bu tür davranışlarda da uzak durulması gerekir.

Kaynaklar ;

114 Müslim, İman, 49-50.
115 Ankebfıt suresi, 61. ayet
116 Bakara suresi, 165. ayet.
117 Zümer suresi, 3. ayet.
118 Tevbe suresi, 31. ayet.
119 Tevbe suresi, 30. ayet
120 Lokman suresi, 13. ayet.
121 Nisa suresi, 116. ayet.
122 Maide suresi, 72. ayet.
123 Tirmizi, Hudud, 24.
124 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C.l 1, s. 354.
125 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C.11, s. 465.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu