Hadis-i Şerifler

Müselsel Hadis Ne Demektir

Müselsel Hadis Anlamı Nedir?

Müselsel Hadis Ravilerin gerek rivayet eden, gerek rivayet ile ilgili aynı husus üzerinde ittifak etmeleri demektir.

Müselsel Hadis Ne Demektir

müselsel hadis
Müselsel Hadis

Rivayet eden ile ilgili hususa örnek: Muaz b. Cebel Radıyallahu anh‘ın rivayetine göre Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ona dedi ki: “Ey Muaz gerçekten ben seni seviyorum. Her namazın arkasında: “Allah’ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel bir şekilde ibadet etmek için bana yardım et” demeyi sakın terketme.” Bu hadisi nakleden herkesin, kendisinden bunu rivayet edecek olana: “Ben seni seviyorum, bu sebeple: Allah’ım… bana yardım et de” dediği zikredilmiştir.

Rivayet ile ilgili olan hususa örnek: Buhârî’nin Sahih‘inde naklettiği şu hadistir: Bize Amr b. Hafs anlattı, bize babam anlattı, bize el-A’meş anlattı, bize Zeyd b. Vehb anlattı, bize Abdullah -İbn Mesud’u kastediyor- anlattı. Bize Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem -ki o hem doğru olandır, hem de doğruluğu tasdik olunandır- anlattı, dedi ki: “Sizden herhangi birinizin hilkati annesinin karnında kırk günde bir araya getirilir. Sonra alaka (kan emen bir sülük gibi yapışkan) olur…

Burada ravilerin tek bir siga üzerinde ittifak ettikleri teselsülen görülmüştür. O da “haddesenâ: bize anlattı” sözüdür. Mesela, rivayet an fulanin an fulan: filandan, o filandan lafzı ile müteselsilen gelirse, yine böyledir.

Yahutta bu hadis ravinin hocasından duyduğu ilk ya da son hadis olması halinde de teselsül olursa, bu da müselsel olarak değerlendirilir.

Müselselin faydası: Ravilerin birbirlerinden rivayet alışlarını iyice zaptettiklerini ve herbirisinin kendisinden öncekine tabi oluşta itina gösterdiğini açıkça ortaya koymaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu