Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim’de Geçen Diğer Kutsal Kitaplar

Kuran-ı Kerim’de Geçen Diğer Kutsal Kitaplar
  • Tevrat
tevrat
tevrat

Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Orjinal dili İbranice’dir. Eski Ahid ismiyle de anılır.

Hani, doğru yolu tutasınız diye Musa’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı vermiştik.(Bakara/53)

  • Zebur
zebur
Zebur

Hz. Davud’a verilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Hz. Davud’a da İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Zebur’un orjinal dili ibranicedir. Zebur günümüzde Mezmurlar adı altında eski ahid’de bir bölüm olarak yer almaktadır.

Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud’a da Zebur’u verdik.(İsra/55)

  • İncil
incil
İncil

Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilmiştir. Orjinal dili Aramice olması gereken İncil’in günümüzdeki en eski nüshası Grekçe’dir. İncil Yeni Ahid ismiylede anılmaktadır.

O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.(Maide/46)

  • Kuran-ı Kerim
kuranı kerim
Kuran-ı Kerim’de Geçen Diğer Kutsal Kitaplar

Tüm insanlara gönderilmiş ve hükmü kıyamete kadar sürecek olan en son ilahi kitaptır. Son Peygamber Hz. Muhammed’e(S.A.V) Arapça olarak indirilmiştir. Hiçbir şekilde tahrif edilmeden, orijinal haliyle hem yazılı hem de sözlü olarak günümüze kadar gelmiştir.

(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.(Maide/48)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu