Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim Hakkında Bazı Önemli Bilgiler

Kuran-ı Kerim Hakkında Bazı Önemli Bilgiler ve kavramları ele alalım.
kuran-ı kerim hakkında bazı önemli bilgiler
Kuran-ı Kerim Hakkında Bazı Önemli Bilgiler

Kuran-ı Kerim’in Muhtevası

Kuran-ı Kerim‘de birçok konuya temas edilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak ele alınan konular şu şekilde belli başlıklar halinde toplanabilirler.

 • İtikat

Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza ve kadere imanla ve bunların ayrıntılarıyla ilgili, inanca ve gayba dair konular.

 • İbadetler

İnsanların Allah’a nasıl kulluk edeceklerini düzenleyen hususlar namaz, hac, oruç, zekat vb. ibadetlerin esasları.

 • Muamelat

Evlilik, miras, boşanma, mehir, nafaka, emzirme, nesep, alışveriş, kiralama, borç alıp verme, işçi haklarının düzenlenmesi, servetin dolaşımı gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler.

 • Ukübat

Hırsızlık, cinayet, zina, katil gibi suçlar ve bunları işleyenlere verilecek cezalarla ilgili hükümler.

 • Ahlak

Adalet, ana babaya hürmet, tevazu, dostluk, şefkat, merhamet gibi hasletlerin tavsiye edilmesine zulüm, kibir, hıyanet, cimrilik, intikam gibi kötülüklerden sakındırılmasına dair emir ve tavsiyeler.

 • Nasihat ve Tavsiyeler

Dünyanın bir imtihan olduğunu, insanların emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatan uyarılar.

 • Va’d ve Vaid

Müminler için takdir edilmiş olan nimetlere dair müjdeler ve kafirler için hazırlanan kötü sonuca dair sakındırmalar.

 • İlmi Gerçekler

Allah’ın koymuş olduğu fıtrat ve yaratılış kanunları üzerinde insanları bakmaya, görmeye, düşünmeye, tefekkür etmeye, araştırmaya ve ibret almaya teşvik eden açıklamalar.

 • Kıssalar

Geçmiş milletlere ait ibretli hadiseler.

 • Dualar

İnsanlara nasıl dua edebileceklerini gösteren dua örnekleri.

Kuran-ı Kerim’i Okuma ve Anlama ile İlgili Bazı Kavramlar

 • Tecvid

Kuran-ı Kerim’in harflerin mahreçlerine ve sıfatlarına uygun bir şekilde, uzunluk ve kısalıklarına dikkat ederek okunması.

 • Hatim

Kuran-ı Kerim’in ezbere ya da mushafa bakarak başından sonuna kadar okunması.

 • Mukabele

Bir Başkasının Kuran-ı Kerim okuyuşunu takip etme ve bu şekilde hatim indirme.

 • Hafız

Kuran-ı Kerim’i başından sonuna kadar ezberleyen kimse.

 • Mushaf

Kuran-ı Kerim’in tamamının yazılı olduğu ve kitap olarak iki kapak arasında toplanmış hali.

 • Tefsir

Kuran-ı Kerim’in ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve yorumlanması.

 • Tercüme-Meal

Kuran-ı Kerim’in kendi dili olan Arapçadan başka bir dile çevrilmesi.

Kuran-ı Kerim’in Bölümleri

 • Ayet

Kuran-ı Kerim’in en küçük birimidir. İki ayeti birbirinden ayıran durakların tespitindeki değişik yaklaşımlardan dolayı Kuran-ı Kerim ayetlerinin sayısı hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Kuran-ı Kerim mushafları 6236 ayetten oluşmaktadır.

 • Sure

Kuran-ı Kerim’in en az 3 ayetten oluşan, farklı uzunlara sahip her bir özel bölümüne verilen addır.

Kuran-ı Kerim’de 114 sure bulunmaktadır.

Mushaf sıralamasına göre ilk sure “Fatiha” suresi son sure “Nas” suresidir.

En uzun sure 286 ayet olan “Bakara” suresidir.

En kısa sure 3 ayet olan “Kevser” suresidir.

 • Cüz

600 sayfalık Kuran-ı Kerim mushafının 20 sayfasına verilen addır.

Kuran-ı Kerim 30 Cüz’dür.

 • Aşr veya Rükü

Her bir surenin içinde bir pasaj tarzında konu bütünlüğüne sahip olan ve ayet sonundaki duraklarda “ayn” harfiyle gösterilen kısa bölümlerin adıdır.

Kaynak : Diyanet işleri başkanlığı yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu