Diğer

Kelime-i Tevhid Faziletleri

Kelime-i Tevhid Faziletleri hakkında hadisler ve anlamı nedir

Kelime-i Tevhid Nedir

kelime-i tevhid nedir
Kelime-i Tevhid Nedir

Hem İslam’a girişin ifadesidir hem de İslam’ın özeti ve sembolüdür. Bu sözü söyleyen kişi iman ettiğini belirtmiş olur. Tüm varlıkları yaratan ve yaşatan bir Allah olduğunu ve O’nun dışında ibadet edilmeye layık hiçbir ilah bulunmadığını dile getirir.

Allah’ın insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderdiği Peygamberlerin sonuncusu olan Hz.Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmiş olur.

Müslüman bu söze ve bu sözle özetlenen İslam dininin bütün emir ve yasaklarına gönülden teslim olan kişidir.

Kelime-i Tevhid Hakkındaki Hadisler

  • “Ölmek üzere olanlarınıza “Lâ ilâhe illâllâh” (sözünü) telkin ediniz!”(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 15, 16)
  • “Son sözü “lâ ilâhe illâllâh” olan kimse cennete girer.”(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 15-16)
  • “Her kim güzelce abdest alır, sonra “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” derse ona, sekiz cennet kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.”(Müslim, Tahâret, 17)
  • Allah’tan başka ilâh yoktur, diyen ve kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunan herkes cehennemden çıkarılacaktır. Sonra (yine) Allah’tan başka ilâh yoktur diyen ve kalbinde bir buğday tanesi ağırlığında hayır bulunan herkes cehennemden çıkarılacaktır. Sonra (yine) Allah’tan başka ilâh yoktur diyen ve kalbinde zerre kadar hayır bulunan herkes cehennemden çıkarılacaktır.”(Müslim, Îmân, 325.)
  • “Peygamber Efendimizin, Allah’tan şefaat dileyeceği; Allah Teâlâ’nın da izzeti, celâli, kibriyâ ve azameti hakkı için, “Lâ ilâhe illâllâh” diyenlerin hepsini cehennemden çıkaracağı ifade edilmektedir”(Buhârî, Tevhîd, 36.)
  • “Ebû Hüreyre”den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü “Lâ ilâhe illâllâh” (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir.”(Nesâî, Îmân, 16; Müslim, Îmân, 58)
  • “Sevgili Peygamberimiz, “Lâ ilâhe illâllâh” kelimesini hiçbir amelin fazilet bakımından geçemeyeceğini”(İbn Mâce, Edeb, 54)
  • “Hz. Musa dedi ki: “Ey Rabbim, bana öyle bir şey öğret ki, onu zikredeyim, onunla sana dua edeyim! Allah da O’na, Lâ ilâhe İllallâh demesini söyledi. Hz. Musa, “Ya Rabbim tüm kulların bunu söylüyor, bana özgü bir şey söylemeni istiyorum” dedi. Allah(c.c.), “Ey Musa, şayet yedi sema ve yedi yer terazinin bir kefesinde olsa, Lâilâhe illallâh ayrı bir kefede olsa, lâilâhe illallâh daha ağır gelir.” buyurdu. (Nesâî, Amelu’l-yevm, s.834)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu