Kuran-ı Kerim

Kafir Kimdir Kimlere Kafir Denir

Kafir Kimdir Kimlere Kafir Denir

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler! Biz suçluları işte böyle cezalandırırız.(Araf/40)

Kafir Kimdir Kimlere Kafir Denir

Sahabeden Abdullah bin Abbas (r.a.) anlatıyor:

“Resulullah (s.a.v) zamanında bir kuraklık olmuş ve bunun ardından bol bir yağmur yağmıştı. Bu yağmurla halk rahatlamıştı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) “İnsanlar bugün iki grup halinde sabaha erdiler, bunların bir grubu kafir, bir grubu mü’mindir,” dedi.

Ardından bu sözünü şöyle açıkladı: “Bazıları: Bu yağmur Allah’ın bir rahmetidir,’ dediler. Bunlar mü’mindirler. Diğer bazıları ise (yağmuru yıldızların yağdırdığını ima ederek) ‘Falan filan yıldızın uğuru doğru çıktı’ dediler. Bunlar da kafirdirler.”

Hz. Peygamberin bu açıklamasından hemen sonra vakıa suresinin şu ayetleri nazil oldu:98

“Hayır! vakit vakit inen Kur’an’a yemin ederim ki, eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur’an’dır. Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır. Ki ona temizlerden başkası dokunmaz. O, Alemlerin Rabbinden indirilmiştir.”99

Kimlere Kafir Denir

Yukarıdaki hadiste de ifade edildiği gibi Allah’ı yaratıcı kabul edip onun mesajlarına inanmak, mü’min olmanın şartıdır. Bunun yanı sıra Allah’ı inkar etmek, dinin esaslarından bazılarını ya da tamamını açıkça inkar etmek, beğenmemek ve değersiz saymak küfürdür. Bu özellikleri taşıyan kimseye ise kafir denir. Kafirler, Allah’ın varlığını, birliğini ve onun yegane yaratıcı olduğunu inkar ederler. Ahirette hesap vereceklerine inanmazlar. Bunun gibi imanın diğer şartlarını da kabul etmezler.

Kafirlerin bir kısmı dine hiç inanmaz. Dini, insanın, kendini emin hissetmek için uydurduğu bir inanış olarak görürler. Bu yüzden inanan insanları küçümser, Allah’ın emir ve yasaklarıyla alay ederler. Hz. Muhammed (a.s.) başta olmak üzere Allah’ın elçilerini kabul etmezler. Hatta onları birer din kurucusu olarak tanımlarlar. Mü’minleri ve yaptıkları ibadetleri küçümser ve kendilerini büyük görürler. Bu nedenle Rabbimiz “Ey iman edenler! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden dininizi alaya ve eğlenceye alan kafirleri dost edinmeyin, Gerçek mü’minseniz Allah ‘tan korkun.”100 buyurur ve bizden bu tür inkarcılarla aramıza mesafe koymamızı ister.

Kafirler Dalga Geçerler

Kur’an-ı Kerim’in bize tanıttığı insan tiplerinden biri de inkarcı, kafir tipidir. Buna göre kafirler, Allah’a, ahiret gününe ve yeniden dirilmeye inanmazlar.101 Kur’an’ı inkar ederler. 102 Allah’ın ayetlerini ve peygamberlerini alaya alırlar.103 İşte tüm bu tutumlarından dolayı kıyamet gününde kafirlere değer verilmeyecek.104 ve onların akıbeti ateş olacaktır. “Şüphesiz biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.”105

İslam’a göre dünya, insanların iyi ve kötü davranışlar sergilediği bir imtihan yeridir.106 Burada yapılan davranışları anlamlı ve değerli kılan şey ise imandır. Allah’a inanan ve onun rızasını kazanmak için çalışanların mükafatını Allah verecektir.

Ancak Allah tarafından yaratıldığı ve onun verdiği nimetlerle yaşadığı halde Allah’ı ve onun mesajlarını inkar eden kimselerin dünyada yapıp ettiklerinin ahirette kendilerine bir faydası olmayacaktır. Çünkü ahiret mü’minler için mükafat107 kafirler için ise ceza yeridir.108 Bu gerçeğe iman etmeyenlerin ahirette mükafat beklemesi boş bir beklentidir. Dolayısıyla onların amelleri boşa çıkmış olup kendilerine de bir fayda sağlamayacaktır.

Bu husus Kur’an’da şöyle ifade edilir: “Rab’lerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların iyi işleri, bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır… Kazandıklarından hiç bir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur!”109

“Dini inkar edenlere gelince: Onların işleri düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına varınca su namına hiçbir şey bulamaz… Fakat Allah’ı bulur. O da onun hesabını tam tamına görür. Zira Allah hesabı pek çabuk görür.”110

Kafirler Yaptıklarının Karşılığında Cehennemlik Olacaklardır

Kur’an’a göre kafirler, yaptıklarının karşılığını ahirette görecek ve cehennemlik olacaklardır. Onların ahiretteki durumu Kur’an’da şöyle anlatılır: “İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: Size içinizden, Rabb’inizin ayetlerini size okuyan Ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?’ Onlar da, Evet geldi’ derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.”111

Bu nedenle iman etmedikleri sürece kafirlerin bağışlanmaları için Allah’a yalvarmak doğru değildir. Zira tövbe edip iman etmedikleri müddetçe Allah onları affetmez. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme (fark etmez.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resulü’nü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. ..”112

Kafirleri Dost Edinmeyin

kafirleri dost edinmeyin
Kafirleri Dost Edinmeyin

Kafirler, Allah’ı, onun kitabını ve elçisini kabul etmedikleri için Mü’minlerin dostu olamaz. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Böyle yaparak, Allah’a, aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah’ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?”113

Bu nedenle biz Mü’minler, kafirlerin İnanç, yaşayış ve kültürlerine benzemekten sakınmalıyız. Onlara karşı kendi inanç ve Şahsiyetimizi korumalıyız. Bizi küfre düşürecek söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Böylece küfürden sakınmış ve gerçek imanın tadını almış oluruz.

Kaynak

 • 98 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C 4, s. 289.
 • 99 Vakıa Suresi, 75-80. Ayetler.
 • 100 Maide Suresi, 57. Ayet.
 • 101 İsra Suresi, 98. Ayet.
 • 102 Hicr Suresi, 6. Ayet.
 • 103 Kehf Suresi, 106. Ayet; Rad Suresi, 32. Ayet.
 • 104 Kehf Suresi, 105. Ayet.
 • 105 İnsan Suresi, 4. Ayet.
 • 106 Mülk Suresi, 2. Ayet.
 • 107 Nisa Suresi, 146. Ayet.
 • 108 Saffat Suresi, 20-21. Ayet.
 • 109 İbrahim Suresi, 18. Ayet.
 • 110 Nur Suresi, 39. Ayet.
 • 111 Zümer Suresi, 71. Ayet.
 • 112 Tevbe Suresi, 80. Ayet.
 • 113 Nisa Suresi, 144. Ayet.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu