Hz. Adem

Hz Adem’in Yaratılışı

Yüce Allah; Adem Aleyhisselamı yaratmak istediği zaman(1), yere: “Ben, senden bir halk yaratacağım ki, onlardan, bana itaat edenler de olacak, onlardan, bana isyan edenler de olacaktır.

Hz Adem’in Yaratılışı

hz.adem'in yaratılışı
Hz Adem’in Yaratılışı

Onlardan, bana itaat eden kimseyi, Cennet’e koyacağım.
Bana isyan eden kimseyi ise, Cehennem’e sokacağım!” diye Vahy etti. Sonra da(2), Cebrail Aleyhisselamı, yerden(3), bir avuç toprak(4), çamur getirmesi için, gönderdi.

Yer, Cebrail Aleyhisselama:
Ben, senin, benden bir şey eksiltmenden, beni, yaramaz hale getirmenden, Allah’a sığınırım(5)

Ben, senin, beni eksiltmeni, istemiyorum!
Çünkü, Allah, benden bir halk yaratacak, bu halk ta, Allah’a asi olacak. Allah, onlardan dolayı, beni, bir ceza ile cezalandırır!” dedi.(6)

Bunun üzerine, Cebrail Aleyhisselam, ondan, bir şey almaksızın(7) geri döndü.
“Ya Rabb! Yer, sana sığınınca, onu, sığındırdım.(8) Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim.” dedi.(9)

Yüce Allah, bundan sonra, Mikail Aleyhisselamı gönderdi.(10)
Yer, Ona da, Cebrail Aleyhisselama söylediği gibi söyledi.(11)
Onun yapacağı şeyden dolayı da, Allah’a sığındı.(12)
Mikail Aleyhisselam da, onu, sığındırdı.

Yer, böyle, kendisinden bir şey alınmasından, Allah’a sığınınca(13), Mikail Aleyhisselam, ondan bir şey almaksızın(14)dönüp Yüce Allah’a, Cebrail Aleyhisselamın söylediği gibi söyledi.

Bunun üzerine, Yüce Allah, yere, Ölüm Meleğini gönderdi.(15)
Yer, yine, kendisinden alacağı şeyden dolayı(16), Allah’a sığınınca(17), ölüm meleği: “Ben de, Allah’ın emrini, yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah’a sığınırım!” dedi.(18)

Yer yüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı.(19)
Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı.(20) ve karıştırdı.(21)
Böyle, yer yüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için, Adem Aleyhisselama “Adem” ismi verilmiştir.(22)

Yüce Allah, Adem Aleyhisselamı, yaratmağa başladığı zaman, Melekler:(23)
“Allah(24) Yüce Rabbimiz, varsın, istediğini yaratırsın.(25)
Allah, bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz!(26)
Biz muhakkak, o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan, daha şerefliyizdir!” diyerek(27) aralarında gizlice konuştular. (Taberî-Tarih c.1, s.51)

Yüce Allah; Adem Aleyhisselamın bedenini Cennet’te yaratarak onu, dilediği kadar, kendi halinde bıraktığı sırada, İblis, onun çevresinde dolaşmağa başlayıp içinin boş ve kendisine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve anladı da(28) “Ben, bunu kolayca yenebilir, ona, üstün gelebilirim!” dedi. (Hâkim-Müstedrek c.2, s.542, Deylemî-Elfirdevs c.3, s. 422)

Melekler, Adem Aleyhisselamın, Cennette yerde duran ruhsuz cesedini gördükleri zaman korktular.
Onların arasında en çok korkan da, İblis (Şeytan) idi.
İblis, cesedin yanından geçtikçe “Sen, muhakkak, büyük bir iş için yaratılmışsındır!” ona vurur ve vurdukça da, ceset, testi gibi ses çıkarırdı.

”Her halde, sen, böyle testi gibi seslenmek için değilsin! Muhakkak yaratıldığın şey Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olursam, muhakkak seni, helak edeceğim!
Eğer, sen, benim üzerime musallat kılınacak olursan, sana isyan edeceğim!” derdi.(31)

İblis, Meleklere de; “Bu, size üstün tutulacak olursa, siz ne yaparsınız?” diye sordu.
Melekler “Biz, Rabbimize itaat ederiz!” dediler.
İblis ise, içinden “Vallahi, bu, bana üstün tutulacak olursa, ona, isyan edeceğim!” dedi.(32)

Yüce Allah, Adem Aleyhisselama, Ruh üfürdüğü zaman, Ruh, Onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan, meydana geldi.

Adem Aleyhisselam, aksırınca, Melekler, Adem Aleyhisselama: “Elhamdülillah (Hamd olsun Allah’a!) de” dediler.
Adem Aleyhisselam da ”Elhamdülillah!” dedi.(33)

Başka rivayete göre: Adem Aleyhisselam, aksırınca, hamd etmesini, Ona, Yüce Allah ilham etti.(34)
Adem Aleyhisselam da, Rabbine hamd etti.(35) “Elhamdü lillâhi Rabb’il’âlemîn = Rabb’ül’âlemîn olan AIlah’a hamd olsun” dedi.(36)
Yüce Allah da ”Rabb’ın, sana rahmet etsin!” buyurdu.(37)
Yüce Allah; “Ey Adem! Ben, kirdim?” diye sordu.
Adem Aleyhisselam: “Sen, senden başka ilah bulunmayan Allahsın!” dedi.
Yüce Allah: “Doğruyu söyledin!” buyurdu(38)

Kaynaklar :

1) İbn.Esîr-Kâmil c.l ,s.27
2) Sa’lebî-Arâis s.26
3) Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes’ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.30,İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342,İbn.Esir-Kamil c.1,s.27,Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.85
4) Sâlebî-Arâis s.26
5) Taberî-Tarih c.l c.l ,s.30,İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342,İbn.Esir-Kamil c.1,s.27,Ebülfida-E.bidraye vennihaye c.1,s.85
6) İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342
7) Mes’ûdî-Murucuzzeheb c.l ,s.30, Sâlebî-Arais s.26,jbn.Esîr-Kâmil c.1,s.27
8) Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes’udî-Murucuzzeheb c.l ,s.30,İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342,İbn.Esir-Kamil c.1,s.27, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.85
9) Sâlebî-Arâis s.26
10) Taberî-Tarih c.l ,s.45, Mes’udi-Muruc. c. 1 ,s.30, İbn.Asakir-Ta. c.2,s.342,İbn.Esir-Kâmil c. 1 ıs.27, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l ,s.86
11) Mes’ûdî-Murucuzzeheb c.l ,s.30, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342
12) Taberî-Tarih c.l ,s.45, İbn.Esîr-kâmil c.l ,s.27,Ebülfida-Elbidaye vennihaye c. 1 ,s.86
13) Sâlebî-Arâis s.26
14) Mes’ûdî-Murucuzzeheb c.l ,s.30, Sâlebî-Arâis s.26
15) Taberî-Tarih c.l ,s.45, Mes’udî-Murucuzzeheb c.l ,s.30, Sâlebî-Arâis s.26, İbn.Asakir-Tarih c.l ,s.342, İbn.Esîr-Kâmil c.l,s.27t Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1 ,s.86
16) Sâlebî-Arâis s.26
17) Taberî-Tarih c. 1 ,s.45, Mes’udî-Murucuzzeheb c. 1 ,s.30, Sâtebî-Arâis s.26.İbn.Asakir-Tarih c.1 ,s.342, İbn.Esîr-Elkâmil c.l,s.27, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l ,s.86
18) Taberî-Tarih c.l ,s.45, Mes’udî-Muruc.c.l.s.30, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342,İbn.Esir-Kâmil c.l ,s.27,Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l ,s.86
19) Taberî-Tarih c.l,s. 45-46, İbn.Asakir-Tarih c.2ş.342, lbn.Esîr-Kâmil c.15.28, Ebültıda-Elbidaye vennihaye c.l ,s.86,(bn.Sa’d-Tabakat c.l $.26, Ahmed b.Hanbel-Müsned c.4,s.400, Ebu Davud-Sünen c.4,s.222, Tirmizi-Sünen c.1 ,s.28, c. Ebültida c.5, s. 204
20) laberî-l arıh c.l c.1 ,s.30, lbn.AsaKır-l arın c.2,s.342, lbn.Esîr-Kamil Elbidaye vennihaye c. 1 ,s.86
21) Taberî-Tarih c.l ,s.45, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342, İbn.Esîr-Kâmil c.l ,s.281 Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l ,s.86
22) İbn.Sa’d-Tabakat c.l ,s.26, Taberî-Tarih c.l ,s.46 Mes’udî-Muruc. c.l ,s.30, ibn.asakir-Tarih c.2,s.341 ,343, Süheylî- Ravdulünüf c.l ,s.82, Ebülfered İbn.Cevzi-Tabsıra c.1 ,s.14, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.28
23) Taberî-Tarih c.l, s.51, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.348
24) İbn.Asakir-Tarih c.l ,s.348
25) Taberî-Tarih c.l ,s.51, İbn.Esir-Kâmil c. 1 ,s.31
26) Taberî-Tarih c.l ,s.51, İbn.Asakir-Tarih c.2,s. 348-349
27) Taberî-Tarih c.l ,s.51, İbn.Esîr-Kâmil c.l ,s.31
28) İbn.Sa’d-Tabakat c.1.s.27, Ahmed b.Hanbel-Müsned c.3,s.229
29) Heysemî-Mecmauzzevaid c.7,s.197
30) Taberî-Tarih ,s.47, Mes’ûdî-Murucuzzeheb ç.l ,s.30-31, İbn,Esîr-Kâmil c.1,s.28
31) Taberî-Tarih ç.1,s.47, İbn.Esîr-Kâmil ,s.28
32) Sâlebî-Arâis s.27
33) Taberî-Ta.c,I ,s.47-48, İbn.asakir-Ta.c.2.s.342, İbn.Esîr-kamij Ebülfida-Elbidaye vennihaye ,s.86
34) İbn.Sa’d-Tabâkat c.l ,s.31, İbn.Asakir-Ta.c.2,s.344, İbn.Esîr-Kâmil c.l ,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l ,s.87
35) jbn.Sa’d-Tabakat c.ı ,s.31
36) İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l, s,86
37) İbn.Sa’d-Tabakat c.l ,s.31, Taberî-Tarih c.l ,s.48, İbn.Asakir-Tarihc.2,s.342, İbn.Esîr-Kâmil c.l ,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1 ,s.86
38) İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu