Dualar

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Bazı Hadisler

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar hastaya bu duayı okur ve şöyle dua ederdi.

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar

hasta ziyaretinde okunacak dualar
Hasta Ziyaretinde Okunacak Dualar

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbenâ. Ezhibi’l-be’se, işfi, ente’ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”

Ey insanların Rabbi! Bu hastanın acısını dindir, şifa ver. Zira senden başka şifa veren yoktur! Öyle bir şifa ihsan et ki, onda hiçbir hastalık ve ızdırap bırakmasın.

“Bismillahirrahmanirrahim. Üızüke billahi’l-ehadi’s-samedi’llezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün küfüven ehad, mi şerri ma tecidü. ”

“Hastalığın sana verdiği rahatsızlığı gidermesini Ehad ve Samed olan, doğmamış, doğurmamış ve kendisine hiçbir şeyin denk olmadığı Yüce Allah’dan niyaz ederim.”

“Hastayı ziyaret eden kişi, sağ eliyle hastanın hasta olan yerini mesheder ve iki defa şöyle der: “La be’se, tahurun inşallah.” Anlamı : ” Zararı yok inşallah tertemizdir. Bir şeyi yoktur”

Hasta Ziyareti Hakkında Bazı Hadisler

  • Ebû Hüreyre”den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav), şöyle buyurmuştur:“Allah, gönderdiği bir hastalığın kesinlikle şifasını da göndermiştir.” (B5678 Buhârî, Tıb, 1)
  • Enes b. Mâlik”in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah”tan umarak (hasta olan) Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek yetmiş yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır.” (D3097 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 3)
  • Hasta ziyaretine giden müminleri “İşin ne güzel, gidişin ne hayırlı, kendine cennette köşk hazırladın!” diyerek müjdeler ve tebrik ederler.(İM1443 İbn Mâce, Cenâiz, 2.)
  • Hz. Ali, Resûlullah”tan (sav) şu sözleri duyduğunu haber vermiştir: “Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar (âdeta) cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder.” (İM1442 İbn Mâce, Cenâiz, 2)
  • Allah Resûlü, Hz. Ömer”e şu tavsiyede bulunmuştur: “Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.”(İM1441 İbn Mâce, Cenâiz, 1.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu