Kuran-ı Kerim

Fatiha Suresinin Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

Fatiha Suresinin Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fatiha” adını almıştır. Surenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha suresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fatiha Suresinin Okunuşu

1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.

4- Mâliki yevmi’d-dîn.

5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.

4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.

5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

6- Bizi dosdoğru yola ilet.

7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Fatiha Suresi Dinle

Fatiha Suresinin Faziletleri

  • Her gün okuyan kaza ve belalardan korunur.
  • Dünya ve ahiret ile ilgili her türlü meşru hacetleri hasıl olur.
  • Allah’ın gazabından emin olur.
  • Her türlü meşru hacet için, akşam namazının farzından sonra 40 kere okunup dua edilir.
  • Yatmadan önce Fatiha ile ihlas suresini okuyan, ölüm dışında kalan her şeyden emin olur.
  • Fatiha ile Ayete’l Kürsi’yi okumaya devam eden, şeytan ve cinlerin şerrinden emin olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu