Nafile Namazlar

Evvabin Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Evvabin Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır? Evvabin kelimesi “dönen, Allah’a yönelen, tövbe eden” anlamındaki evvabın çoğuludur. Kuran-ı Kerim’de beş yerde tekil (Sad 38/17, 19, 30, 44; Kaf 50/32), bir yerde de çoğul (el-İsra 17/25) şekliyle geçen bu kelime ile eski peygamberlerin ve salih kulların her zaman Allah’a yöneldikleri, tövbe edip ona döndükleri anlatılır.

Evvabin Namazı Nedir?

evvabin namazı nedir
Evvabin Namazı Nedir

Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nafile namaz.

Yukarıdaki ayetler arasında özellikle isra suresinde geçen evvabin kelimesi müfessirler tarafından “günah işlediğinde derhal tövbe edip Allah’a yönelen, Allah’a itaat ederek hayır işleyen kimseler” şeklinde açıklanmıştır.

Hz. Peygamber’den ve ashaptan, akşam namazından sonra nafile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir.

Muhammed b. Münkedir’in rivayet ettiği bir başka hadiste de Hz. Peygamber’in rekat sayısı belirtmeden akşam ile yatsı arasında kılınan bu namazı “evvabin namazı” (salatü’l-evvabin) olarak vasıflandırdığı görülür (Abdullah b. Mübârek, s. 445, 453; Müttakī el-Hindî, VII, 388).

Birçok Sahabenin de akşam namazından sonra kılınan nafile namaz hakkında teşviklerde bulunduğu, Abdullah b. Amr’ın bunu evvabin namazı olarak adlandırdığı (Abdullah b. Mübarek, s. 445), hatta bazı sahabelerin, Kuran’da gece ibadetinden övgüyle söz eden ayetlerin (Al-i İmran 3/113; es-Secde 32/16; ez-Zariyat 51/17; el-Müzzemmil 73/6) bu namazı da içerdiği görüşünde olduğu nakledilir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, III, 44; Şevkânî, III, 62-64).

Evvabin namazının kılınış şekline gelince, Hanefilerin dışındaki üç mezhebe göre gece kılınan nafile namazlar gibi iki rekatta bir selam verilir. Hanefi mezhebine göre ise bu şekil daha faziletli olmakla birlikte evvabin namazı altı rekatta bir selâmla veya dört ve iki rekat halinde iki selamla da kılınabilir.

Kaynak : https://islamansiklopedisi.org.tr/evvabin-namazi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu