Dualar

Duanın Kabul Olmasının Şartları Nelerdir

Duanın Kabul Olmasının Şartları Nelerdir
Dua nedir? Kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasıdır.

Duanın Kabul Olmasının Şartları Nelerdir

duanın kabul olmasının şartları nelerdir
Duanın Kabul Olmasının Şartları Nelerdir

1- Herhangi bir Müslüman Allahu Teala’ya içinde Ona isyan bulunmayan ve akrabaları ile ilgisini kesmemiş olarak ve temiz ifade kullanarak dua ederse, Cenabı Hak o kimseye üç hasletten birisini verir. Ya duasında istediği şeyi ihsan eyler ya duası ile onu büyük bir felaketten kurtarır yahut da duada talep ettiği şeyi o kimse için ahirette hazırlar.

2- Duanın kabul şartlarından birisi de dua edenin Rabbine arif olmasıdır. (Rabbini tanımasıdır.) Allahu Teala Hazretleri kulunun isteklerinden kaza ve kaderine uygun olanları, hikmetine uygun bulunanları kabul buyurur. Kabul için, belki de duanın vaktinde yapılmasını istemektedir.

Bir hadis-i şerife baktığımız zaman bu gerçek bütün açıklığı ile meydana çıkmaktadır. Allah’ın Rasulü şöyle buyur “Güneşin içinde doğduğu en hayırlı gün Cuma gunüdür. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki, yapılan dua reddolunmaz. Bir kimse yaptığı duş: vakte denk getirirse duası mutlaka kabul edilir.”

  • Bu hadis-i şerif üzerine bir gün Hazreti Ömer b Hattaba (r.a.) sordular:

Ya Ömer; o vakitte bir münafık da dua yapsa yine duası reddolunmaz mı? Hazreti Ömer (r.a.) buyurdular ki; “Münafık o vakti bulmaya muvaffak olamaz.”

  • Cenabı Hakk, kudsi bir hadiste buyuruyor:

“Dua eden kulum emirlerimin sınırını aşmadığı kullarımdan bazılarına zulmetmediği, namazını orucunu, haccını ve zekatını terketmediği, gıybet etmediği ve haram yemediği vakitte yaptığı duayı kabul edip, reddetmemem ihtimal dahilindedir.”

  • Rivayete göre bir gün Sald b. Vakkasla (r.a,) diyorlar ki: Ey Ebu Vakkas,     yaptığın duanın reddolunmamasının sebebi nedir? Cevap olarak diyor ki:

“Ben ağıma götürdüğüm her lokmanın nereden geldiğini çok iyi bilerek yerim. Bundan başka sebep yoktur.”

  • Allah’ın Rasulü (s.a.v.) de Sad b. Vakkas (r.a,) için şöyle buyurmuşlardır: “Yediğin lokmayı helal ve tertemiz olandan ye ki, duan reddolunmasın.”

Dua Ettim Kabul Edilmedi Demek Doğru Değildir

Bu hususta Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamberimizin şu hadislerini naklediyor:

“Acele edip, dua ettim kabul edilmedi demedikçe hepinizin duaları kabûl edilir.”(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace)

Müslim ve Tirmizi’nin rivayeti şöyledir: “Bir günah veya akraba ile ilgiyi kesmeyi istemez ve acele de etmezse, kulun duası kabul edilir.” Soruldu: Ya Rasulallah! Acele etmek nedir? Buyurdu ki: “Dua ettim, hiç kabul edildiğini görmedim deyip, duadan bıkmak ve duayı terk etmektir.”(Müslim, Tirmizi)

Dua esnasında başı göğe doğru kaldırmamalı ve gaflet ile dua etmemelidir:

Hz. Peygamber (s.a.v.) Ebu Hureyre (r.a.) yoluyla gelen bir hadislerinde diyorlar ki: “Bazı kimseler, namazda gözlerini göğe dikerek dua etmekten vazgeçsinler. Yoksa Allah onların gözlerini kör eder.”(Müslim, Nesai)

Abdullah ibn Amr yoluyla gelen bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Kalpler, birtakım kaplardır. Kimi kiminden büyüktür. Ey insanlar! Allah’tan birşey istediğiniz zaman, kabul edileceğine inanarak isteyiniz. Zira Allah gönülden gelmeyen, gaflet içinde bir kalbin dışından çıkan duayı kabul etmez.”(Ahmed b. Hanbel.)

“Kabul edileceğine inanarak Allah’a dua ediniz ve biliniz ki, Allah gaflet ve heva içinde olan bir kalpten gelen duayı kabul etmez.”(Tirmizi, Hakim)

İnsanın kendi nefsine, çocuğuna, hizmetçisine ve malına beddua etmesi iyi değildir;

Hz. Cabir (r.a.) ‘in rivayet ettiği bir hadis şöyledir: “Allah’ın Rasulü buyurdu ki: “Kendi nefsinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize, mallarınıza kötü dua etmeyiniz. Zira (belli olmaz) Allah’ın öyle bir zamanına rastlar ki yaptığınız dua kabul edilir.”(Müslim, Ebu Davud, İbn Huzeyme)

“Üç dua vardır ki, bunların kabul edileceğinde şüphe yoktur: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası.”(Tirmizi)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu