Dualar

Dua Etmenin Faydaları

Dua Etmenin Faydaları Allah’ı anmanın ve O’na sığınmanın, Allah rızâsına ulaştırıcı olması yanında kul açısından O’na duyulan yakınlık sonucunda uzak veya yakın birçok fayda ve mükâfata vesile olacağına dair hayli belge vardır. Kur’an’a göre, dua edene Allah karşılık verir (el-Mü’min 40/60) ve Allah’ı anan kimseyi Allah da anar (el-Bakara 2/152).

Naslarda yer alan dualardaki isteklerin önemli bir kısmının hayat ve şahsiyetin korunması amacına yönelik oluşu, prensip olarak duanın fayda verdiğine inanmayı gerektirir. Bununla beraber Hz. Peygamber’in açıklamasına göre duanın kabulünde birkaç alternatif söz konusudur. Dua edene istediği şey ya bu dünyada hemen verilir veya ahirete saklanır yahut üzerinden istediği iyilik kadar bir kötülük giderilir (Müsned, III, 18).

Dua Etmenin Faydaları

dua etmenin faydaları
dua etmenin faydaları
 • Dua, Allah’tan hidayet ve başarı talebidir. Dua insanı başarıya ulaştırır.
 • Rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün bereketlenmesine vesile olur.
 • Dua, hazinesi sonsuz, kerem ve ihsanı bol olan Allah’tan istemektir. O, bir şeye “Ol!” deyince olur. Bir isteği yerine getirmekle hazinesi eksilmez.
 • Dua edeni Allah’ın rahmeti kuşatır; Allah’ın ihsanı ve yardımı ona yönelir.
 • Dua eden, Allah’a itaat etmiş olur. Duayı terk etmek günahtır, Allah’a karşı kibirlenmektir.
 • Genişlik ve sağlık zamanlarında dua etmek, darlık ve hastalık zamanlarında fayda verir.
 • Allah, kulunun çok ve ısrar ile dua etmesini sever.
 • Dua hayrı çeker, zararı savar.
 • Dua eden duasının yararım ya hayatında ya da öldükten sonra muhakkak görür.
 • Her dua, Allah indinde muhafaza edilir, karşılığı ya dünyada ya da ahirette verilir.
 • Dua öyle kerim bir zattan istemektir ki, O Allah kendisine açılan elleri boş döndürmekten utanır.
 • Dua insanı beladan korur, inmiş ve inecek musibetlere karşı bir kalkandır. Belaların etkisini azaltır, Allah’ın kaderini hafifletir.
 • Kaza ile dua arasında bir çarpışma olur; dua, kazanın acı etkilerini önler, gücünü azaltır.
 • Dua, Kadir-i Mutlak’a karşı son derece küçülme, hudu ve huşu’dur. Bu küçülme ve huşu Kerem ve rahmeti sonsuz olan Allah’ın rahmetini celbeder. Bunun için dua, ibadetin özü olarak kabul edilmiştir.
 • Dua, düşmanların düzenlerini bozar, üzüntü ve sıkıntıları defeder, insan ruhunu tasalardan arıtıp temizler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu