Diğer

Din Nedir? Dinin Kaynağı Nedir?

Din Nedir?

din nedir
Din Nedir?

Din Nedir? ilk insan, aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem’dir. Hz. Adem’den bugüne kadar bütün toplumlarda din insanlığın hayatına yön vermiş ahlak, hukuk, siyaset, iktisat, aile, eğitim, kültür, medeniyet gibi bireysel ve toplumsal bütün alanlara kaynaklık etmiştir.

Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.(Ali İmran/19)

Peki, hayatımızın merkezinde yer alan, bizim için bu kadar önemli olan dini nasıl tanımlayabiliriz?

 • Din, insanın Allah, tabiat ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyerek hayatını anlamlandıran ve ona yön veren kurallar bütünüdür.
 • Din, Allah’a inanma ve kulluk etmedir.
 • Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile akıl sahibi insanlara gönderilen, onları kendi tercihleri ile dünya ve ahiret saadetine ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür.
 • Din, insan kendi mahiyetini, varlık amacını, Allah’a ve O’nun yarattıklarına karşı görevlerini bildiren bir öğretidir.
 • Din, Allah’ın emir ve tavsiyeleriyle çizdiği bir yol, takip etmemizi istediği bir hayat tarzıdır.
 • Din, Allah’ın insanlardan yapmalarını ve yapmamalarını istediği şeylerin tamamıdır.

Dinin Kaynağı Nedir?

dinin kaynağı nedir
Dinin Kaynağı Nedir?

Din duygusu insanda doğuştan mevcuttur. İnsanın sahip olduğu bu din duygusu, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den itibaren ilahi vahiy ile de desteklenmiştir.

Çünkü sadece bu duyguya dayanarak dünyadaki varlık sebebimizi ve görevlerimizi, Allah’ın emir ve yasaklarını bilmemiz mümkün olamazdı. Allah, bu konuları aydınlatmak için Peygamberler göndermiş, onlar aracılığıyla vahyini biz insanlara ulaştırmıştır.

Kısacası din duygusunun kaynağı fıtrat ( İnsanın doğuştan sahip olduğu özellikler ) dini esasların kaynağı ise vahiydir.

Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.(Rum/30)

Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki ” Her çocuk fıtrat üzere doğar. ” (Müslim, “Kader” 22)

Dinin hayatımızdaki yeri ve önemi

 • Din insanın aklına, kalbine ve ruhuna hitap ederek davranışlarını insanileştirir, nefsini temizlemesine yardımcı olur
 • Bireysel ve toplumsal hayatın Allah’ın rızasına uygun bir şekilde sürmesini sağlar
 • İnsanın, dünyaya niçin geldiği, yaratılış amacının ne olduğu, öldükten sonra neler olacağı gibi konulardaki merakını tatmin eder, sorularına cevap verir
 • İnsanı ölüm korkusu ve yokluk endişesi gibi sıkıntılardan kurtarır
 • Dua, niyaz, ibadet gibi dini tecrübelerle insandaki güvenme, sığınma, bağlanma ihtiyacını karşılar
 • İnsanlar arasında hak, adalet, iyilik gibi erdemleri yaygınlaştırır
 • İnsanların birbirlerine karşı hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilmelerini sağlar. Böylelikle toplumsal hayatın huzur ve sükun içinde sürmesine katkıda bulunur

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.(Kıyame/36)

Kaynak : Diyanet işleri başkanlığı yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu