Hadis-i Şerifler

Cemaat ile Namaz Kılma Hakkında Hadisler

Cemaat ile Namaz Kılma Cemaat ile yada evde tek başımıza namaz kılmak farzdır. Diğer yandan İslam’ın bir şartı olduğu için mutlaka namazımızı kılmalıyız.

Cemaat ile Namaz Kılma

cemaat ile namaz kılmak
Cemaat ile Namaz Kılma

Cemaat ile namaz kılma evde tek namaz kılmaktan çok daha fazla sevap ve faziletlidir. Peygamber Efendimiz bu konu tüm Müslümanları cemaat ile namaz kılmaya teşvik etmiştir. Bazı hadis-i şeriflere hep birlikte bakalım.

Abdullah b. Ömer”den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”(B645 Buhârî, Ezân, 30; M1477 Müslim, Mesâcid, 249)

Ebû Hüreyre”nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir.”(N706 Nesâî, Mesâcid, 14; HM8240 İbn Hanbel, II, 320)

Ebû Mes”ûd anlatıyor: “Resûlullah (sav) namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: “Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmakarışık olmasın!..” ”(M972 Müslim, Salât, 122)

Ebû Hüreyre”den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.”(B662 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285)

“Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için gider de onu insanlarla veya cemaatle ya da mescitte kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.”(M549 Müslim, Tahâret, 13.)

Enes b. Mâlik de şöyle demiştir: “Kim Allah için kırk gün süreyle cemaatle namaz kılar, ilk tekbire yetişirse o kimseye (Allah tarafından) iki kurtuluş yazılır; birisi ateşten, diğeri münafıklıktan kurtuluş.”(T241 Tirmizî, Salât, 64.)

Hz. Peygamber”den sonra ashâbı da aynı titizliği sürdürmüştür. Nitekim Hz. Ömer, bir sabah namazında cemaatten Süleyman b. Ebû Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifâ Ümmü Süleyman”a rastlayan Hz. Ömer, “Süleyman”ı sabah namazında göremedim.” deyince kadın, oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hz. Ömer, “Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır.” diyerek, bu durumu tasvip etmediğini ifade etmişti(MU296 Muvatta’, Salâtü’l-cum’a, 2.)

Cemaat ile Namaz Kılma Hakkında Ayetler

Allah tüm insanlığa Kuran-ı Kerim’de ayetler arayıcılığı ile, namaz kılmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere şu ayetler ile bildiriyor.

cemaat ile namaz kılma hakkında ayetler
Cemaat ile Namaz Kılma

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.(Bakara/110)

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.(Bakara/45)

Musa’ya ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü’minleri müjdele” diye vahyettik.(Yunus/87)

Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.(Fetih/29)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu