Kuran-ı Kerim
Trend

Ayet-el Kürsi’nin Anlamı Önemi ve Faziletleri

Ayet-el Kürsi’nin Anlamı Bakara Suresi‘nin 255. ayetidir. Adını, ayetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi manalara gelen kürsi kelimesinden almıştır. Tamamı on cümleden ibaret olan Âyet-el kürsi’de Allah Teâlâ’nın birliği, O’nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zatının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayet-el Kürsi’nin Anlamı

ayet el kursi
Ayet-el Kürsi’nin Anlamı

Ayet-el Kürsi Kaç Ayettir?

Bakara Suresinin 255. Ayeti olan Ayet-el Kürsi 1 Ayettir.
ayetel kursi arapcasi
ayet-el kürsi'nin anlamı önemi ve faziletleri 4

Ayet-el Kürsi okunuşu ve anlamı

Okunuşu ;

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şae, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim.

Anlamı ;

Allah: O’ndan başka ilah yoktur. O, sürekli diridir, koruyup gözetendir. O’nda ne bir dalgınlık olur, ne de O’nu bir uyuklama tutar. Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunabilecek kimmiş? Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Onlar, O’nun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. O’nun egemenliği yeri ve göğü kuşatmıştır. Bunları korumak O’na ağır gelmez. O, Çok Yüce ve Çok Güçlü’dür.

Ayet-el Kürsi’nin hadislerdeki önemi

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Ayet-el Kürsi’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir.(Müslim, “Müsâfirîn”, 258)

Yine Übey’in hurmasına şeytana tâbi bir cin musallat olmuş; vermeyi, dağıtmayı seven Übey’i bundan vazgeçirmek üzere hurmayı aşırmaya başlamıştı. Übey mahlûku takip ederek yakaladı. Garip bir şekli vardı. Onunla konuşunca kimliğini ve maksadını anladı. Kendilerinden nasıl kurtulabileceğini sorunca “Bakara sûresindeki kürsü âyeti ile” dedi ve ekledi: “Onu akşamda okuyan sabaha kadar, sabahta okuyan akşama kadar bizden korunmuş olur.” Sabah olunca Übey durumu Hz. Peygamber’e aktardı. Resûlullah, “Habis doğru söylemiş” buyurdu.

Buhârî’de de Ebû Hüreyre’den naklen yukarıdakine yakın bir rivayet vardır. Hz. Peygamber’e hadiseyi anlatınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebû Hüreyre’ye şöyle demiştir: “Yatağına yatınca Ayet-el Kürsi’yi oku, devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır.”

Hz. Peygamber Kur’an’da en büyük âyetin Ayete’l-kürsi olduğunu(Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 352, “Ḥurûf”, 1)

Yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını(Buhârî, “Vekâlet”, 10)

Bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu(Müsned, VI, 461)

Kur’an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 2)

Ümmetimden her kim cuma günü sabahı 12 defa Ayet-el Kürsi’yi okur ve ardından iki rekah namaz kılarsa allah onu şeytanların ve kötü zalim kimselerin şerrinden korur buyurulur.

5 vakit namazdan sonra Ayet-el Kürsi’yi okuyanın ruhunu Allahu Teala Azrail A.s bırakmaz kendisi boğazına gelince alır. Önemli olan kısım ölene kadar bir sefer bile namazdan sonra unutulmaması gereklidir.

5 vakit namazın ardından Ayet-el Kürsi’yi okumayı hiç terk etmeden ölene kadar devam etmek 3 kişiye nasip olur ;

1- Peygambere nasip olur
Şuan Peygamber olmak mümkün degil son Peygamber Hz.Muhammed SAV Çünkü

2- Sıddıka nasip olur
Şuan sıddık olmak mümkün mü evet. Hadis-i Şerifte ” Ahir zamanda iyi emredenler kötülükten neyh edenler islami tebliğ edenlere 50 sıddık sevabı var denilir.

3- Şehitlere nasip olur
Ayet-el Kürsi’yi hiç bırakmadan her namazdan sonra okuyan ölen şehit olarak ölür. Nerde ve nasıl ölürse ölsün savaşta ölmesine gerek yoktur.

Ayet-el Kürsi’nin faziletleri

Ayet-el Kürsi’nin okunduğu eve şeytan giremez ve büyü tutmaz.
Her kim Ayet-el Kürsi’yi Eve girmeden okunduğunda o eve fakirlik ve kıtlık girmez.
Her kim Ayet-el Kürsi’yi Abdest aldıktan sonra okunduğunda şahsiyet 70 derece yükseltilir.
Her kim Ayet-el Kürsi’yi Evden çıkmadan okunduğunda melekler tarafından korumaya alınır.
Her kim Ayet-el Kürsi’yi Uyumadan önce okunduğunda Melekler sabaha kadar korur.
Her kim Ayet-el Kürsi’yi ve Bakara Sûresinin son 2 Ayetini sıkıntılı ve kederli anında okursa Allah ona yardım eder.(Ed Durrul Mensur)

Ayet-el Kürsi Dinle

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu