Sahabeler

Ashabı Kiram Nedir? Kime Ashabı Kiram Denir?

Ashabı Kiram Nedir Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun gözüyle görüp, sohbetinde bulunan Müslümanlardır.

Ashabı Kiram Nedir

ashabı kiram nedir?
Ashabı Kiram Nedir

Ashabın hepsi çok büyük derece sahipleridir. Çünkü, onlar Peygamberimizi gözleriyle görmüş, en zor ve kritik zamanlarda onun etrafında kenetlenip mallarıyla, canlarıyla bütün varlıklarıyla yeryüzünde İman ve İslam’ın yayılması için cihad etmişler, büyük gayret göstermişlerdir.

Böylece Peygamberimizin en büyük teveccühünü onlar kazanmışlar, hepsi tepeden tırnağa mücessem nur haline gelmişlerdir.

Ulvi dinimizin yayılmasında onlar önderlik etmişlerdir. Bu devirde bir insan tek başına bütün dünyayı fethetse, dünya dolusu altın tasadduk etse, yine de ashabın en küçüğünün mertebesine erişmesi mümkün değildir. Biz Müslümanlar Ashab-ı Kiramın hepsini sevmek, saymak ve hepsine hürmet etmek ile mükellefiz.

Onların aralarında zuhur etmiş bazı itilaflardan dolayı, hiç birinin aleyhinde tek kelime söylemeyiz. Zira onlar müctehiddir ve ictihadla hareket etmişlerdir. Onlardan birinin aleyhinde konuşan insanın imanı zayıflar, dini çok büyük zarar görür. O insan itikadını düzeltmedikçe asla kamil bir iman sahibi olamaz.

Ashabı Kiram İki Kısıma Ayrılır

ashabı kiram i̇ki kısıma ayrılır
Ashabı Kiram İki Kısıma Ayrılır
  • 1- Muhacirin
  • 2- Ensar

Muhacirin : Mallarını, mülklerini bırakarak Allah rızası için Mekke’den Medine’ye hicret eden Mekkeli Müslümanlardır.

Ensar : Medine’ye hicret eden Müslüman kardeşlerine, Allah rızası için bütün varlıklarıyla yardımda bulunan, ellerindekini, hicret ederek gelen Müslüman kardeşleriyle paylaşan Medine Müslümanlarıdır. Her iki zümre de Allah rızası için yaptıkları bu hareketlerinden dolayı çok büyük sevap ve derece kazanmışlardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu