Dualar

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Namaz kılabilmek, Kuran’ı tutabilmek vb. bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak lazımdır. Bunların okunması güzel(Müstehap) görülmüştür.

Abdest Alırken Okunacak Dualar

 • Abdeste Başlarken Eûzü Besmele’den Sonra
eûzü besmele
Abdeste Başlarken Eûzü Besmele’den Sonra

“Elhamdülillâhillezî cealel mâe tahûran ve cealel islâme nûran.” Suyu temiz, İslam’ı nur kılan Allah’a hamdolsun

 • Ağza su verirken

“Allâhümme eskınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ azmau ba’dehû ebedâ.” Allahım! bana Peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki ondan sonra bir daha susamayayım

 • Burna su verirken

“Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike” Allah’ım, bana nimetinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma

 • Yüzünü yıkarken

“Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh” Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart

 • Sağ kolunu yıkarken

“Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ” Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır

 • Sol kolunu yıkarken

“Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ” Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme

 • Başını meshederken

“Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik” Allah’ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir

 • Kulaklarını meshederken

“Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh” Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle

 • Boynunu meshederken

“Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl” Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru

 • Sağ ayağını yıkarken

“Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm” Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut

 • Sol ayağını yıkarken

“Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra” Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle

 • Abdest bitince kıbleye karşı durup

“Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh” Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür

 • Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip şu dua okunmalıdır

“Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca” Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru

 • Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Suresini okumak ta abdestin adabındandır
kadr suresi
Kadr Suresi

“İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadri. Leyletu’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle’ıl-fecr” Biz O (Kur’an)’nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu